Michaela Kulísková

Vzdělání:

  • MUNI Brno: Hudební věda
  • Konzervatoř Brno: Hra na violu

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • ZUŠ Veveří: od roku 2020
  • Hudební výchovu vyučuje na základní škole.
  • Vede skupinové hudební kroužky pro rodiče s dětmi, hudebně – výchovné kurzy pro děti, hudební tábory. 
  • Členkou České Orffovy společnosti a České muzikoterapeutické asociace.