Výtvarná tvorba

Vyučovací předmět Výtvarná tvorba se dělí na tyto činnosti:

Plošná tvorba: Zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Při zpracování zajímavých témat, která obohacují dětské myšlení a kreativitu, poznávají žáci svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a přepisu reality. Způsoby vyjadřování navazují jak na tradiční postupy, tak na kombinování technik s využitím současných postupů. 

Prostorová a objektová tvorba: Zahrnuje všechny činnosti, při kterých žáci získávají prostorové zkušenosti. Zkoumají vzájemné vztahy hmot – výrazové účinky jejich velikosti, tvaru, plasticity a vzájemných proporcí. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů, vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. 

Recepce a reflexe výtvarného umění: Nedílnou součástí výtvarného oboru je i výtvarná kultura. Tato oblast prostupuje celou výukou. Nabízí nejen seznámení se základním historickým vývojem jednotlivých uměleckých epoch, ale rovněž nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním. Na všech stupních studia jde především o hledání inspirace, asociací a souvislostí. 

Výtvarná tvorba

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací