O studiu

2023/2024

Rozvrh hodin

-----------------------------------------------

Výtvarná příprava – jedná se o přípravné studium určené dětem od 5 do 7 let, které trvá 2 roky. Vyučování probíhá jedenkrát týdně v délce 3 vyučovacích hodin.

Výtvarná tvorba I. stupeň – jedná se o základní studium I.stupně v délce  7 let, které je ukončeno závěrečnou absolventskou prací. Vyučování probíhá jedenkrát týdně v délce 3 vyučovacích hodin.

Výtvarná tvorba II. stupeň - plynule navazuje na základní studium I. stupně. Toto studium je 4-leté a je rovněž ukončeno závěrečnou absolventskou prací. V rámci tohoto studia nabízíme nultý ročník, pro studenty, kteří neabsolvovali žádný z ročníků I. stupně, pro doplnění základních znalostí a dovedností ze studia I. stupně.

Studium pro dospělé – navazuje na II. stupeň základního studia je určeno pro studenty středních a vysokých škol a je 3-leté.

V rámci výuky základního studia I. a II.stupně a studia pro dospělé připravujeme studenty se zájmem o studium na středních i vysokých uměleckých školách k talentovým zkouškám.