O studiu

2023/2024

Rozvrh hodin

--------------------------------

Přípravné studium: (děti 5 – 7 let)

Taneční přípravka

 

V počátcích studia se děti učí vnímat prostor a orientovat se v něm. Hravými činnostmi a s využitím náčiní (šátky, míčky, obruče) získávají správné držení těla a učí se jednoduché taneční kroky. Tanečními hrami a improvizacemi za pomoci klavírního doprovodu v dětech probouzíme hudební cítění a pohybovou fantazii.

 

Taneční gymnastika - Základními gymnastickými cviky na zemi i v prostoru se zvyšuje kloubní ohebnost a svalová citlivost, přiměřeně věku a vrozeným dispozicím dětí.

 

Lidový tanec - Lidové tance zprostředkovávají přirozenou radost z pohybu, učí při pohybu hospodařit s dechem, rozvíjí vnímání prostoru, partnera a kolektivu. Choreografie jsou vytvářeny stylizací lidových prvků.

 

I. stupeň: 1. – 7. ročník (7 – 13 let)

II. stupeň: 1. – 4. ročník (14 – 18 let)

 

Scénický tanec

Tento předmět navazuje na taneční přípravku, je součástí výuky ve všech ročnících 

a čerpá z několika okruhů, zařazených do výuky podle věku a předpokladů žáků.

Ve vyšších ročnících další techniky: současný tanec, klasický tanec a Jazz Dance. Kromě výuky tanečních technik, hodiny obsahují různě tematicky zaměřenou improvizaci, která podněcuje vnímavost a fantazii a vede k vlastní tvořivosti.

 

Klasický tanec - Hodiny se skládají z exercices u tyče, na volnosti, adagia, allegra a jednoduchých tanečních variací. Zvládnutí základů klasického tance patří k důležitým znalostem tanečníka zaměřeného na scénický tanec.

 

Současný tanec - Je jedním z druhů scénického tance a vychází z novodobých tanečních stylů (Contemporary Dance). Žáci se učí vnímat vnitřní a vnější prostor a rozlišovat různé kvality pohybů.

 

Jazzový tanec - Ostrost a přesnost pohybů jsou prohlubovány v rytmických obměnách
a v náročných koordinačních cvičeních. Choreografie jsou tvořeny ve stylu muzikálového tance. V hodinách je prohlubováno hudební cítění žáků charakteristické pro jazzovou hudbu.

 

Taneční praxe -  Nácvikem choreografií na vystoupení žáci získávají a rozvíjejí své interpretační dovednosti a v praxi uplatňují získanou techniku tance. Tento předmět je vyučován ve všech ročnících.