Organizace k zahájení školního roku 2021/2022

28. 08. 2021
Všeobecné

Vážení rodiče,

výuka v ZUŠ Veveří začne na všech budovách a pobočkách od středy 1. září 2021.

Nejpozději 1. září vás budou ohledně domluvy rozvrhu a dalších informací kontaktovat naši pedagogové. Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (Hudební nauka, Přípravná hudební výchova, Hudební dílny, Pěvecká praxe, Hudební praxe, Interpretační seminář, Klavírní doprovody, Orchestry a Komorní hry) bude zahájena od pondělí 6. září, a to jak na hlavní budově, tak na našich pobočkách.

Do předmětu Přípravná hudební výuka a Hudební nauka se nově přihlašujte přes elektronickou žákovskou knížku.  Do všech ostatních kolektivních předmětů se zapisujte do tabulek umístěných ve vestibulu školy.

Interpretační seminář bude probíhat ve čtvrtek od 17.20 - 18.05 v učebně č. 18.

Klavírní doprovody budou v pondělí 17.20 - 18.05 v sále školy.

Pěvecké sbory budou v pondělí 14.35 - 15.20 - mladší žáci a 15.30 - 17.00 starší žáci. Oboje v učebně č. 53.

Hudební dílny budou v pondělí 18.15 - 19.00 a v 19.10 - 19.55 v učebně č. 18

Všechny důležité informace k zahájení studia pro nové žáky vám podají učitelé, ke kterým byli tito noví žáci přiděleni. Budou vás kontaktovat podle údajů, které jste uvedli na přihlášce, a to nejpozději 1. září 2021.

Dle aktuálně platných vládních opatření od 1. září platí následující:

- Ve společných prostorách školy (chodby, toalety apod.) je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky)

- Ve třídách mohou žáci podle pokynů vyučujícího tyto ochranné prostředky odložit.

- Vstup ostatních osob do prostor ZUŠ (mimo žáky a zaměstnance školy) je možný jen v nezbytně nutných případech (např. vypůjčení nástrojů, platba školného nebo doprovod nových žáků do školy, zejména u malých dětí apod.).

- Žáci ZUŠ nemají povinnost se účastnit testování (na zjištění přítomnosti viru SARS-CoV-2)