KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE MŠMT VE HŘE NA BICÍ

16. 03. 2022
Hudební

Krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje bude probíhat v Koncertním sále Konzervatoře Brno, třída Kpt. Jaroše 1890/45, 602 00 Brno

Budova pro soutěžící je otevřena od 8:00. Vchod z ulice Lužánecká (nikoliv přes vrátnici).

Prezence nejpozději 45 minut před soutěžním blokem. 

Startovné se bude platit v hotovosti u prezence a je stanoveno ve výši 300,- Kč pro soutěžícího v sólové hře a 100,- Kč pro každého soutěžícího v souborové hře. Pokud žák soutěží sólo i v souboru, je potřeba zaplatit obojí startovné. Žádáme o uhrazení celkové částky za školu jedním pedagogem ZUŠ.

Notový zápis skladeb hraných v rámci soutěžního vystoupení je povinen soutěžící nebo jeho učitel poskytnout v pěti kopiích při prezenci (netýká se povinných etud pro malý buben), a to označený jménem a číslem soutěžní kategorie.

Speciální nástrojové požadavky směřujte prosím na email kleibl@zusveveri.cz  . K dispozici bude na sále xylofon, vibrafon, marimba, bicí souprava (malý a velký buben, 2x tom tom, 1x floor, dvojšlapka, hi-hat, 2x crash)  

Vzhledem k prostoru koncertního sálu je nutné, aby pedagog soutěžícího obsluhoval aparaturu při soutěži svého žáka. K dispozici bude aparatura a notebook. Své nahrávky mějte na přenosném flashdisku.

Parkování v městské části je zpoplatněné (modré zóny). Náklady na úhradu cestovních náhrad nese vysílající škola. Pořadí soutěžících je dáno věkem, věkovou kategorií a dle abecedy. Pořadatel neručí za odložené věci ve třídách a koncertním sále. K dispozici bude prodejní automat na nápoje a drobný snack. Pořizovat zvukový nebo obrazový záznam je povoleno pouze se souhlasem soutěžícího (zletilý soutěžící) nebo jeho zákonného zástupce (nezletilý soutěžící).

Těšíme se na viděnou v krajském kole soutěže.

HARMONOGRAM        SOUTĚŽNÍ KATALOG       AKUSTICKÉ ZKOUŠKY   

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací