Krajské kolo soutěže MŠMT

26. 03. 2019
Úspěchy žáků

V březnu 2019 na krajském kole soutěže MŠMT nás ve III. kategorii Tria, kvarteta, kvinteta pod vedením paní učitelky Věry Mikuláškové úspěšně reprezentovalo Smyčcové trio ve složení Kristýna Karasová, Kateřina Karasová a Josef Karas, které se umístilo na druhém místě. Gratulujeme.