Hudební nauka

14. 03. 2022
Hudební

Konzultační hodiny hudební nauky a závěrečné zkoušky z hudební nauky

Žáci, kteří nesplňují docházku do hudební nauky minimálně 30% za pololetí,

 vykonají na konci každého pololetí zkoušku. A to písemnou i ústní formou.

Termíny zkoušek za 2. pololetí školního roku 2021/ 2022 se konají

v pondělí 6. 6., v úterý 7. 6. nebo ve středu 8. 6. 2022.

Přípravné konzultační hodiny hudební nauky se konají v učebně č. 18 v prvním patře

 s paní učitelkou Michaelou Kulískovou.

Konzultační hodiny HN:

čtvrtek 24. 3. 2022           18:00 – 19:00 hodin

čtvrtek 21. 4. 2022           18:00 – 19:00 hodin

čtvrtek 19. 5. 2022           18:00 – 19:00 hodin