- K čemu je dobrá hudební nauka?
     Hudební nauka je součástí hudebního vzdělávání, které Vaše dítě na každé ZUŠ získá a pro 1. - 5. ročník je to předmět povinný.
     Jedná se o pravidelnou výuku, která probíhá každý týden (viz. rozvrh hodin).
     Cílem výuky je získání základů znalostí z oblasti hudební teorie, jejich propojení s praxí a rozšiřování hudebních dovedností.
     Hudební nauka má usnadnit výuku hlavního oboru, aby se žák I učitel mohl soustředit na zvládnutí technických a hudebních dovedností konkrétního nástroje a zpěvu.
     HODNOCENÍ - žáci jsou v průběhu pololetí hodnoceni známkou na základě práce v hodinách, testů či ústního zkoušení.
- Kdy a jak dítě do hudební nauky zapsat?
     Na začátku každého školního roku je každý žák povinen se přihlásit do hudební nauky a vybrat si den a hodinu, která mu nejlépe vyhovuje dle předepsaného rozvrhu.
     Zápisy probíhají online  přes elektronickou žákovskou knížku, která vám bude zaslána na vaši emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
     Žák zpravidla navštěvuje v hudební nauce takový ročník, který studuje i na nástroji. Pokud přešel žák na jiný hudební nástroj a přešel tak do jiného ročníku, v hudební nauce    pokračuje ve studiu beze změny ročníku.
- Kdy výuka hudební nauky neprobíhá?
     a) první týden v září a poslední týden v červnu.
     b) ve dnech talentových zkoušek a postupových zkoušek.
      c) výjimečně při akcích ZUŠ nebo na základě udělení ředitelského volna.
- Co je konzultace hudební nauky, komu a za jakých podmínek je určena?
     Výuka hudební nauky nenabízí možnost individuálního plánu.
     Výjimku tvoří :
     a) žáci se speciálními vzělávacími potřebami, pro které jsou určené tzv. konzultace hudební nauky.
     b) žáci, kteří se nemohou nauky zúčastnit z jiných závažných důvodů
     Žádost o uvolnění z pravidelné docházky do hudební nauky najdete na webových stránkách školy.
     Žádost o zařazení do konzultací hudební nauky schvaluje vždy ředitel školy.
     Žáci, kteří splňují výše zmíněné podmínky získávají možnost výuky hudební nauky formou tzv. konzultací.
     Pravidla konzulací:
     a) samostudium
     b) povinná docházka na konzultační hodiny
     c) v případě nepřítomnosti se včas omluvit
     d) každé pololetí napsat test (termíny viz ROZPIS KONZULTACÍ, dokument najdete pod tímto textem), který bude podkladem pro hodnocení žáka za uplynulé pololetí.
     e) komunikovat s vyučujícím
     Upozornění: konzultační hodiny nejsou individuálními hodinami, ale kolektivní výukou, kde pedagog vysvětlí a zadá další látku, kterou žák doma nastuduje individuálně (samostudiem).
     Konzultace nejsou vhodné pro začátečníky!
     Do konzultačních hodin není možné se přihlašovat přes elektronickou žákovskou knížku. Na základě schválené žádosti bude žáky do konzultačních hodin přihlašovat pouze  vyučující hudební nauky (Michaela Kulísková).  
Kdy a kde se konzultace konají:
     - ZUŠ Veveří 133, učebna číslo 18, první patro, pondělí 17:20 - 18:05 hodin.
     - výuka probíhá PŘESNĚ PODLE ROZPISU, není možné přijít kdykoliv (viz ROZPIS KONZULTACÍ)
     Rozpis konzultací
     1.pololetí
     1. ročník, 2. ročník, 3. ročník - pondělí 17:20- 18:05 hodin:
     12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. ,5. 12., pololetní test: 9.  1.  2023
     4. ročník a 5. ročník - pondělí 17:20- 18:05 hodin
     19. 9.,  3. 10., 17. 10., 31. 10.,14.11.,28.11., 12. 12.,pololetní  test:  16. 1. 2023
     2. pololetí
     1. ročník, 2. ročník, 3. ročník - pondělí 17:20- 18:05 hodin
     23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 27. 3., 17. 4., 15. 5., 29. 5. závěrečný test: 12.6.
     4. ročník a 5. ročník - pondělí 17:20- 18:05 hodin
     30. 1., 13. 2., 27. 2., 20. 3., 3. 4., 24. 4., 22. 5., závěrečný test: 5.6.
     Ukončení klasifikace za I. pololetí je 16. ledna 2023.
     Ukončení klasifikace za II. pololetí je 12. června 2023.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací