Taneční obor

Taneční obor

Vyučujeme techniky, které vychází ze scénického pojetí tance:

Současný tanec - techniky Limón, Release

Jazz Dance - muzikálový tanec

Klasický tanec - balet

V nižších ročnících:

taneční gymnastika, hry s náčiním

lidový tanec

 

Taneční lekce míváme 1 - 2 x týdně.

Na konci jednotlivých ročníků děti dostávají vysvědčení a studium na I. na II. stupni, uzavírají absolventským vystoupením. Každý rok žáci prezentují své dovednosti v celovečerním tanečním představení v Janáčkově divadle.

Rozvíjíme v dětech tanečnost, vnímání hudby a tělesnou citlivost, vytváříme zdravé pohybové návyky a zvyšujeme fyziologické dispozice.

Důležitou součástí výuky je spolupráce s korepetitorem, který tanec doprovází hrou na klavír.

Chceme dětem umožnit prožitek z pohybu a inspirovat je k vlastnímu pohybovému vyjadřování a taneční tvorbě.

 

Najdete nás na několika místech:

 

ZUŠ Veveří - ul. Veveří 133

CMcZŠ Lerchova - ul. Lerchova 65 na Náměstí Míru

Rubínek - ul. Poznaňská 10