Kazatel


 

Zdeněk Plech

 

K A Z A T E L

 

 

Mnohé postavy našich dějin se v optice dnešního
světa mnohdy jeví schématické, zkostnatělé,
jejich životní postoje, činy, hodnoty, které
vyznávaly - malicherné.
Patří sem i touha po Pravdě? Snaha o nápravu
společenského řádu? Co dává člověku sílu stát
si za poznanou Pravdou i za cenu svého života?
Tyto otázky snad netradičně klade i náš muzikál.
Odpověď si ale musí najít každý z nás sám.

 

 

Muzikál byl nastudován a uveden na scénu občanským sdružením Verbum et musika, které působilo při církvi Čs. husitské v Brně-Řečkovicích. Tato skupina mladých a nadšených lidí nastudovala a uvedla hned dva muzikály Zdeňka Plecha Marnotratný syn (1999) a Kazatel (2002). Poslední uvedení původního muzikálu se uskutečnilo v roce 2005 v divadle O. Nedbala v Táboře u příležitosti Husových slavností.


Současné zpracování je komorní verzí původního muzikálu a v nastudování opět mladých a nadšených lidí je na scénu uvádí Církev československá husitská v Brně-Židenicích a ZUŠ Veveří, Brno.

 

 

 

 

Podívejte se na trailer z premiéry.

 

Program si můžete prohlédnout zde.


 

Fotografie Tomáše Svobody z premiéry najdete zde.Fotogalerie reprízy v Uherském Brodě je zde.

 

 

K dispozici je fotoglerie z představení v Mahenově divadle.