Atlantida

 

                          Zdeněk Urbanovský - Aleš Kučera

                   ATLANTIDA

 

       Atlantida byla bájná země snů. Lidé tam pominuli všechno, mimo mravní a tělesnou dokonalost. Úkolem tedy bylo rozvíjení sebe sama. Své podstaty. Hledání toho nejlepšího v sobě. A to jim umožňovalo rozmnožovat duchovní sílu ve prospěch celé Atlantidy. Jenom spolupráce mnoha posunuje hranice lidského ducha. A lidský duch je potom schopen vracet to, co do něj bylo investováno.    
      

       Energie. Ta je nutná při překonávání překážek. Představa civilizace, ve které každý jedinec vydává celý den energii pro blaho své země, a kdy země mu tuto energii večer vrací ze svého srdce, je obrazem ideálu. Tato cirkulace energie má svůj smysl a je všudypřítomná.
      

       Energie cirkuluje v nás, v našem domě, v našem státě, v celém vesmíru. Pokud dojde k přerušení tohoto toku energie na kterémkoli místě a z jakéhokoliv důvodu, něco se zastaví, něco se ztratí, něco umře. Posláním civilizovaného člověka je udržovat energii v jejím smyslu existence.


Stranky Atlantida 1.jpg

       Když lidé ztratí smysl svého konání, ztrácejí svou podstatu a odnímají věcem hodnotu. Napadá mě otázka. Co dělá civilizaci civilizací? V angličtině slovo „civility“ představuje zdvořilost, laskavost. Je to odpověď?
      

       Myslím, že lidé při hledání štěstí prostě zaměnili význam slova „Ty“ za „já“. Zřejmě si neuvědomili, že štěstí nelze hledat. Štěstí dostáváme jako odměnu. A slovo „já“ přináší samotu.
       Prožijeme si tedy příběh civilizace, která musela nést zodpovědnost.

 


Odkaz na muzikál je zde.

 

Zde si můžete prohlédnout program muzikálu.


Podívejte se na fotogalerii muzikálu, nastudování z roku 2014.