Historie školy

 

ZUŠ Parnas, Veveří 133 mezi svou padesátkou a šedesátkou

(v letech 2000–2010)

historie.jpg

     Základní umělecké školy stále představují podstatný, vlastně – už podle jejich názvu – základní článek ve formování dětí a mládeže a v jejich orientování na tvořivé, umělecké a v širším měřítku humanitní hodnoty. V uplynulém desetiletí se nacházely v nelehké situaci, čelily řadě tlaků a podléhaly společenským a zejména finančním tendencím. Základní umělecké škola Veveří 133 pokračovala v těchto deseti letech v rozvíjení a dokonce ještě v rozmnožení a prohloubení všech svých bohatých aktivit, jimiž po roce 1989 rozšířila svou působnost i za hranice města, kraje a země. A to navzdory zmíněné situaci, která se projevila i relativním snížením počtu žáků: v roce 2000/2001 měla celkem 1081 žáků, v roce 2005/2006 853 žáků, 2008/2009 – 939 žáků.


     Jubilejní padesátá sezona 2000/2001 byla skutečně reprezentativní přehlídkou všestranné činnosti této školy. Mj. se uskutečnil společný koncert s Hudební školou z rakouského Korneuburgu v Malé sněmovní síni na Dominikánské ulici, kde se konala i další vystoupení. Žáci školy se představili na koncertě tvorby pro mládež Klubu moravských skladatelů Brno (v sále konzervatoře), mimo Brno vystoupili na novoročním koncertě v Hustopečích. Dokonce se 9 žáků zúčastnilo Bachových slavností v Lipsku Bachfest 2001. V rámci objevování zajímavých, dosud takto nevyužívaných prostor se konala hudební a literární vystoupení a výstavy v Obchodní galerii na ulici Orlí nebo v Zemanově kavárně. Jako každoročně vystoupili žáci na Festivalu ZUŠ města Brna v Janáčkově divadle. Malí hudebníci se rovněž podíleli na seminářích Metodického centra při HF JAMU. S úspěchem se zúčastnili mezinárodní klavírní soutěže Amadeus, soutěže žáků ZUŠ ČR (městského, oblastního a ústředního kola), soutěže ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník. Žáci výtvarného oddělení vystavovali např. v Galerii pod střechou ZUŠ Kroměříž.


     Škola pokračuje ve všech svých čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Navíc jako aktuální novinku od roku 2007/2008 zavedla obor multimédia, v němž se děti a mladí lidé učí pořídit a zpracovat hudební nahrávku, reportáž, videoklip ad.


     Zcela ojedinělými projekty přispěla ZUŠ do dnes populární muzikálové oblasti – a to vytvořením, nastudováním a provedením tří původních muzikálů Cesta (2003, hudba Leoš Kuba, texty písní Aleš Kučera), Atlantida (2005, hudba Zdeněk Urbanovský – bývalý žák školy, texty písní Aleš Kučera) a Baron Prášil (2006, hudba Jiří Levíček, texty písní Aleš Kučera). Všechny tři muzikály s nadčasovou tematikou se setkaly s velkým úspěchem a ohlasem. Např. v prvním z trojice – v Cestě – účinkovalo 140 interpretů, shlédlo jej 5530 diváků a zazněl ve čtyřiadvaceti reprízách v České republice, ale dokonce v nizozemském Utrechtu a byl proveden při vstupu naší země do Evropské unie. Z jiných velkých akcí ZUŠ jmenujme v březnu 2009 divadelně-taneční show Parnas aneb patří Múzy na smetiště? (režie a libreto Aleš Kučera, choreografie Dagmar Havlátová, Eva Kučerová, Pavla Šebíková), které se účastnilo se 238 účinkujících a 24 sólistů.


     Nadále ZUŠ pořádala slavnostní koncerty v Malé sněmovní síni radnice Brno-střed (na Dominikánské ul.), ve Freskovém a Křišťálovém sále Staré radnice, v Bílém domě a ve Velkém sále Kanceláře veřejného ochránce práv. Rovněž vyučující jsou umělecky činní, pravidelně vystupovali na koncertech pedagogů, ale i na samostatných recitálech. Např. Jaromír Zámečník, který vystoupil v roce 2005 na akordeonovém recitálu v rámci MHF Brno Moravský podzim (v Konventu milosrdných bratří 29. září 2005). Každoročně škola zve k návštěvě a prohlídce na dnech otevřených dveří.


     Malí a mladí hudebníci jsou zváni na příležitostná vystoupení jako při udílení ceny Učitel roku, při Evropském svátku hudby, Tradiční Vánoce v Brně a jsou také členy orchestru Mladí brněnští symfonikové – symfonický orchestr ZUŠ města Brna a vystupují s ním jako sólisté. Škola pokračovala ve spolupráci s Metodickým centrem HF JAMU, pravidelně se účastnila Festivalu ZUŠ města Brna, přehlídek ZUŠ Jihomoravského kraje.


     ZUŠ nadále rozvíjela spolupráci s mimobrněnskými školami a pořádala společné výměnné koncerty – např. se ZUŠ v Třebíči, Dačicích, Lanškrouně, Gymnáziem v Hustopečích, se ZUŠ Imricha Godina ve slovenských Vráblích a ZUŠ Eugena Suchoně v Bratislavě.


     Žáci školy jsou cíleně vedeni rozdávat svou radost z hudby také těm, kteří se nacházejí v různých sociálních a zdravotních zařízeních a pro které takový zážitek znamená obohacení, povzbuzení a rozptýlení, leckdy v tíživé situaci. Vystupovali v brněnských domovech seniorů, stacionářích, v Centru pro rodinu na Josefské, v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny, v Masarykově onkologickém ústavu na Žlutém kopci, v Mateřské a základní škole při Fakultní nemocnici Brno, na akcích občanských sdružení nebo církví (např. Koncert pro Vážku ve spolupráci s Diakonií české církve evangelické, vystoupení pro Občanské sdružení Práh, benefiční koncert Na křídlech souznění v Městském divadel v Brně).


     Tradičně se žáci ZUŠ umísťují na předních místech národních a mezinárodních soutěží. Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus ZUŠ spoluorganizuje. Laureáti soutěží hrají spolu s konzervatoristy v Brně na koncertě Brněnské klavírní mládí a dokonce se představili ve vídeňském Konzerthausu a pak v Mozartově domě ve Vídni, jediném dochovaném z doby skladatelova života (školu reprezentovala Markéta Zuziaková). Z dalších soutěží jmenujme klavírní Prague Junior Note, mezinárodní klavírní soutěž Chopin+… v Budapešti, pěvecké soutěže Pavla Křížkovského, Karlovarský skřivánek a mezinárodní pěveckou soutěž ve slovenských Vráblích, pro různé hudební obory pak soutěže vyhlašované MŠMT ČR, Národní soutěž ZUŠ ČR, Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce ad. Zúčastnila se rovněž nesoutěžní flétnové přehlídky Brněnská píšťalka aneb Vítáme jaro s písničkou.


     Škola se nezaměřuje jen na klasickou hudební oblast, ale kromě již zmíněných muzikálů má vlastní Junior Big Band, který řídí Václav Holub a který pravidelně vystupuje v Brně (v klubu na Šelepově ulici, v Metru na Poštovské, v Kulturním domě Rubín aj.). Představil se i ve Stockholmu a v Lipsku a byl také pozván poslancem Evropského parlamentu Petrem Duchoněm do Bruselu, kde hrál na vernisáži výstavy 90. výročí vzniku Československa v Pražském domě 14. října 2008. V ústředním kole soutěže jazzových orchestrů v Litvínově získal několik cen, v roce 2010 se umístil jako druhý. Druhým souborem této hudební oblasti je OK Vocal, který roku 2006 založil a vede Jiří Chlebníček; představil se v Brně a v dalších městech Moravy, s obdobným vokálním ansámblem Somebody´s Singing Lanškroun aj. Dále je třeba uvést cimbálovou muziku, která hraje pod vedením Martina Zemana, pěvecký sbor, který řídí Ludmila Fialová, ojedinělý akordeonový orchestr, který vznikl z podnětu Jaroslava Zámečníka roku 1997, a soubor zobcových fléten Pištci, který vede Zuzana Dašková.


Výtvarné oddělení se zaměřuje od pětiletých dětí přes mládež i po starší zájemce. Vystavuje hlavně v prostorách školy, ale i v různých institucích města Brna. Účastní se např. přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých školy ČR Oči dokořán. V uplynulých deseti letech se představilo na řadě výstav, na kterých využilo i méně obvyklá místa. Byla to např. výstav Barvy, tóny a andělé v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny (prosince 2001–leden 2002), Mikrosvět (květen 2006), Plastožravky – masožravky (květen 2007), Bájná zvířata (září 2009) v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, výstava Kouzelný strom aneb V zemi peciválů v Centru léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na ulici Údolní (červen–července 2006). Své práce také mladí výtvarníci vystavují v prostorách nemocnic a sociálních zařízení, jejichž prostředí tak zpříjemňují.


Taneční obor vedle komponovaných hudebně-tanečních pořadů školy a reprezentativních představení každoročně vystupují v Loutkovém divadle Radost a v Mahenově divadle. Spolu se sesterskou školou Utrechts Centrum voor de Kunsten pořádá tento obor společné workshopy a vystoupení v Brně a v nizozemském Utrechtu. Navíc se dvakrát o letních prázdninách měla skupina Scénic soustředění a taneční pořady pro turisty v Chorvatsku.


Divadelní studio V vystupuje pravidelně na své domovské školní scéně v tradičních představeních pro nejmenší, malé a větší návštěvníky, jako jsou pohádky, hry se zpěvy, muzikály, komedie, tragédie apod.(Karel Čapek Doktorská pohádka, Zdeněk Jirotka Saturnin v úpravě Jany Glozarové, Shakespearova komedie Zkrocení zlé ženy, tragédie Eurípidés Médeia, pohádka s písničkami O Popelce aj.). Připravuje také představení pro děti mateřských škol. Dokonce o prázdninách 2006 bylo na zájezdě v Chorvatsku, kde hrálo pro turisty muzikál „Pravda“ o stvoření světa.


     Díky vynikajícímu soustavnému školení si talentovaní žáci ZUŠ volí pro další studium umělecké obory a jsou pravidelně přijímáni na střední a vysoké umělecké školy jako např. na Konzervatoř Brno, Gymnázium P. Křížkovského v Brně, JAMU, Střední školu uměleckých řemesel, Střední průmyslovou školu textilní, Pedagogickou školu nebo Fakultu výtvarných umění VUT Brno. Mnozí, kteří se ve své profesionální dráze rozhodnou pro jiné školy, často zůstávají věrni ZUŠ Veveří a nadále ji navštěvují a i v dospělosti si hudbu nechávají jako svého koníčka, který však nadále pěstují na vysoké, leckdy profesionální úrovni. Takovým příkladem za všechny je pianista Igor Penka (ze třídy Evy Chlebníčkové), který vystudoval právnickou fakultu, ale přitom věnoval podstatnou část volného času svému oblíbenému nástroji a vystupuje na recitálech. Dalším příkladem je i klavírista Marek Zicha (ze stejné třídy), který se v roce 2009/2010 zúčastnil tří mezinárodních klavírních soutěží v Itálii; na dvou v Boloni a v Padově získal 2. cenu, na třetí ve jihoitalském městě Taurisano 1. cenu a titul absolutního vítěze. Tato dvě ocenění mu umožnila rozšířit jeho hráčské zkušenosti na mezinárodních mistrovských klavírních kurzech v městě Morciano di Leuca na začátku září 2010.