Vize školy

     Poslání školy


      Posláním naší  umělecké školy je rozvíjet a kultivovat osobnost dětí po umělecké i lidské stránce. Soustavnou uměleckou činností v nich pěstovat pracovní návyky a morální vlastnosti, které spoluutvářejí jejich pozitivní hodnotovou orientaci v životě. Tvůrčí aktivity chceme rozvíjet v příjemném  prostředí školy, která spolupracuje s dalšími vzdělávacími institucemi jak na místní, tak i mezinárodní úrovni.  

 


     Vize školy

      Chceme patřit ke špičce v uměleckém  školství v Brně.  Hlavním cílem je podílet se na vytváření uměleckých prožitků studentů.      Budujeme otevřené, přátelské, kulturní prostředí, kde vládne školní klima charakterizované optimizmem a vzájemnou důvěrou mezi učiteli i žáky školy. Plánujeme „velké cíle“, ale reálné a dosažitelné.


      V posledních letech jsme se do podvědomí veřejností vryli produkováním  muzikálů, které přinesly do života studentů i pedagogů nový motivující impuls. Naší snahou bude zúročit získané  zkušenosti v dalších projektech všeoborové kooperace a personální politikou budeme tvořit týmy lidí, kteří budou učit žáky rozvíjet jejich tvůrčí potenciál.       U mimořádně talentovaných jedinců budeme usilovat o co nejlepší umělecký růst profesní kvality.         Chceme se stát školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti.