ŠVP

Školní vzdělávací program

Základní umělecké školy, Brno, Veveří 133

je veřejně dostupný v informačním boxu ve druhém patře budovy naší školy.