Chlebníček Jiří

   Jiří Chlebníček

viz chlebnicek.jpg

 

      korepetice, OK vocal

 

 

     Absolvent brněnské konzervatoře a JAMU, působil jako hobojista v orchestru Filharmonie Brno. Na ZUŠ Veveří  korepetuje v tanečním oboru. 

   

     Po celou svou hudební kariéru se velmi intenzivně věnoval komorní hudbě. Založil a uvedl  na koncertní podia několik komorních souborů ( Moravské dechové trio, dechový oktet Harmonia Moravica a nejznámější Musica Cameralis se kterou koncertoval, natáčel v rozhlase a televizi plných 20 let. Spoluúčinkoval s významnými pěvci, herci a skladateli ( Vilém Přibil, Z. Kareninová, A. Kratochvílová, N. Romanová, M. Kloboučková, Z. Šmukař, Jiří Dušek, L. Lakomý, Gabriela Vránová, Daniela Kolářová, Hana Maciuchová, Petr Haničinec aj.


      Dal podnět k napsání několika ( asi 20-ti) soudobých skladeb, z nichž největší počet provedení mají Tre Epizody M. Slimáčka, Evangelický příběh o narození Jana Křtitele a Ježíše Krista  Bohumila Řehoře a Velikonoční cesta- Křížová cesta Ježíše Krista Pána našeho- Z. Pololáníka a K. Stádníka.


      V mládí se intenzivně věnoval jako zpěvák a klavírista pop-music. Odtud pramení jeho zkušenosti s tímto žánrem a proto spolupracoval jako poradce a korepetitor při studiu muzikálů na ZUŠ Parnas (CESTA, ATLANTIDA a BARON PRÁŠIL). Po dohodě s pěveckými pedagogy  a jejich žákyněmi založil na ZUŠ dívčí kvarteto OK VOCAL .
 

Zde si můžete prohlédnout stránku OK VOCALU.

 

 

tel: 541 42 44 29, 541 42 44 58
chlebnicek@zusveveri.cz