Přijatí žáci

 

Výsledky zápisu na školní rok 2017/2018


Hudební obor:


Studijní zaměření

Přijatí uchazeči

Náhradníci

Hra na akordeon

87,102

149

Hra na klavír

2,15,20,21,38,42,43,45,55,70

1,5,18,26,27,29,30,31,33,34,35,40,41,46,47,49,52, 57,59,65,66,67,68,138

Elektronické klávesové nástroje


89,95,99,118,120,129,  147

Hra na bicí

100,153

86.127,

EZH ZT

84,128,144


Hra na housle

92,103,105,122,152,155

154

Hra na kontrabas

96


Hra na kytaru

94,101,110,131,140

107,108

Hra na saxofon

124

133

Přípravná hudební výchova

8,12,16,22,23,54,63

25

Hra na příčnou flétnu

145


Sólový zpěv

6,24,56

19,51,61,64,71

Hra na trubku

146


Hra na violoncello

104

80

Hra na zobcovou flétnu

81,97,126,132,142,150

83,91,135,137,141, 151


Nepřijatí uchazeči do hudebního oboru: 9,28,50,53,93,114,116,117,130,136,139,148


Nehudební obory:


Obor

Přijatí uchazeči

Náhradníci

Literárně-dramatický obor        

170,171,175,179,180,182


Taneční obor

250,251,256,257,258,261,262,263,267, 269,273,274,275,276,279,280,282

252,253,254,259,260, 266,270,277,278,281,283

Výtvarný obor

202,203,204,205,206,207,208,209,210,

211,213,216,218,219,220,221,222,226,

231,234, 238,240,241,242,243

212,224


Nepřijatí uchazeči do výtvarného oboru: 237        Nepřijatí uchazeči do tanečního oboru: 265

Z důvodu kapacity nebude v literárně-dramatickém oboru otevřena skupina pro děti ve věku 5-7 let.

(172,173,176,177)

Zákonní zástupci přijatých uchazečů se dostaví do kanceláře školy v době od 5.6. do 9.6.2016 k vyzvednutí  informačního dopisu.

Kancelář je otevřena:

pondělí - čtvrtek 10,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hodin

 pátek 10,00 – 12,00 a 13,00 – 15,00 hodin.


V případě uvolnění místa budou kontaktování náhradníci.

Děkujeme všem uchazečům za zájem studovat na naší škole. Velmi si toho vážíme.


 

VÝTVARNÝ OBOR


Z důvodu naplnění kapacity výtvarného oboru v hlavní činnosti Základní umělecké školy si dovolujeme oznámit otevření výtvarné skupiny, která je pro děti ve věku 5-6 let a konala by se v pondělí od 13,45 do 15,15 hodin, pod pedagogickým vedením paní učitelky Mgr. Běly Zemánkové.

Tato výuka by probíhala v rámci zřizovatelem povolené doplňkové činnosti. Z tohoto důvodu je nutné uhradit úplatu za vzdělávání na celý školní rok ve výši skutečných nákladů na tuto výuku.

Úplata za vzdělávání by činila za celý školní rok 2.500,- Kč. Naplněnost třídy musí být v počtu 10 a více dětí. V případě nižší naplněnosti třídy, bychom tuto třídu nemohli otevřít a níže uvedení uchazeči by byli vedeni jako náhradníci pro školní rok 2017/2018.

Proto žádáme zákonné zástupce níže uvedených uchazečů o vyjádření, zda by chodily jejich děti do této nově otevřené třídy a zda by akceptovali i navrženou úplatu za vzdělávání, a to do 2.6.2017 na telefonní číslo 541424422.


Obor

Přijatí uchazeči

Výtvarný obor

214,215,227,229,232,233,236,239