Naše úspěchy

 

Studenti přijatí na umělecké školy ze třídy Běly Zemánkové
Vysoké školy
Vinklárková Klára – bakalářský studijní program Design -
                               Fakulta architektury  ČVUT v Praze 
Němcová Hana – Architektura a urbanismus – 
                             Fakulta architektury VUT v Brně

Studenti přijatí na umělecké školy 

 

Vinklárková Klára – bakalářský studijní program Design - Fakulta architektury  ČVUT v Praze 
Němcová Hana – Architektura a urbanismus – Fakulta architektury VUT v Brně


Žákyně jsou ze třídy Běly Zemánkové